ثبت نام/ورود
نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی تبریز
نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی تبریز

نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی تبریز

منبع:موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

  • تاریخ برگزاری : بیست و ششم مهر لغایت یکم آبان ماه
  • ساعات بازدید : 10 صبح الی 20
  • تعداد سالن : چهار
  • میزان بن تخصیص یافته : یک میلیاردو و دویست میلیون تومان

نظرات ارسال شده

فرم ارسال نظرات