ثبت نام/ورود
آغازثبت نام الکترونیکی برای دریافت بن کارت خرید کتاب درنمایشگاه های کتاب استانی
آغازثبت نام الکترونیکی برای دریافت بن کارت خرید کتاب درنمایشگاه های کتاب استانی

آغازثبت نام الکترونیکی برای دریافت بن کارت خرید کتاب درنمایشگاه های کتاب استانی

.

شهرام نیا خبرداد
مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از آغازثبت نام برای دریافت بن کارت الکترونیکی خرید کتاب درنمایشگاه های کتاب استانی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، امیر مسعود شهرام نیا دراین خصوص گفت: بازدیدکنندگان از نمایشگاه های کتاب استانی می توانند با مراجعه به سامانه bon.tibf.ir برای دریافت بن کارت های الکترونیکی خرید کتاب ثبت نام نمایند.

وی درادامه افزود: این بن کارت ها با تخفیف 20 درصدی عرضه و تا 3 روز قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب دراستان مورد نظر از طریق سامانه اعلام شده توزیع می گردد. اشخاصی که از این طریق ثبت نام می کنند می توانند درایام برگزاری نمایشگاه کتاب در استان مورد نظر با کد پی گیری که سامانه دراختیار آن ها قرار می دهد و با ارائه کارت ملی و مراجعه به بانک شهر مستقردرنمایشگاه بن کارت الکترونیکی خریداری شده خود را دریافت نمایند.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران درادامه خاطرنشان ساخت: این طرح برای سهولت کار و جلوگیری از ازدحام درنمایشگاه های کتاب استانی و برای توزیع هدفمند یارانه خرید کتاب دربین بازدید کنندگان نمایشگاه های کتاب استانی طراحی شده و براساس برنامه ریزی های به عمل آمده یک سوم بن های اختصاصی و حمایتی که به هر استان تعلق می گیرد از این روش دربین بازدید کنندگان نمایشگاه های کتاب استانی توزیع می گردد.

منبع : وب سایت موسسه نمایشگاه های استانی

نظرات ارسال شده

فرم ارسال نظرات