ثبت نام/ورود
سی امین نمایشگاه بین المللی تهران
سی امین نمایشگاه بین المللی تهران

سی امین نمایشگاه بین المللی تهران

آریاداد راه نوین

انتشارات آریاداد مقدم شما را در سی امین نمایشگاه بین المللی تهران گرامی میدارد.
سالن 104 (C1) غرفه 14 و سالن 105 (C2)  غرفه 151
تاریخ برگزاری 13 تا 23 اردیبهشت ماه
محل برگزاری : اتوبان خلیج فارس شهر آفتاب
شعار سی امین نمایشگاه بین المللی تهران " یک کتاب بیشتر بخوانیم "

نظرات ارسال شده

فرم ارسال نظرات