ثبت نام/ورود
کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی مدنی سری دادبان دوره دوجلدی
کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی مدنی سری دادبان دوره دوجلدی

کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی مدنی سری دادبان دوره دوجلدی

ویژه-وکلا-قضات

کاملترین مجموعه محشی سری دادبان دوره دوجلدی با قیمت 360000 تومان در انتشارات آریاداد عرضه گردید .
جهت خرید از سایت انتشارات آریاداد و یا با شماره 02166977225 اقدام نمایید .
مشتمل بر :

- نظریات فقهی حضرت امام خمینی (ره)در تحریرالوسیله
- آیات الاحکام
- قواعد فقهی
- آرای وحدت رویه
- آرای اصراری
- آرای دیوان عالی کشور
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
- نظریات حقوقی
- نظریات شورای نگهبان
- نظریات مشورتی قضات
- نشستهای قضایی

گردآورنده: محمدحسین کارخیران

                       

نظرات ارسال شده

فرم ارسال نظرات