ثبت نام/ورود
آثار آزمونی احمد غفوری
آثار آزمونی احمد غفوری

آثار آزمونی احمد غفوری

شرح و تست مجازات و آیین دادرسی کیفری

  ازویژگی های کتاب شرح آزمونی قانون مجازات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– بیان نکات مورد نیاز آزمونی در ذیل هر ماده؛

– پر رنگ کردن قسمت های مهم مواد قانونی؛

– توضیح مواد مرتبط به صورت یکجا جهت فهم بهتر مطالب؛

– ارائه مثال های متعدد و استفاده از جدول جهت سهولت در یادگیری؛

– ارائه آرای وحدت رویه قضایی و قوانین خاص مرتبط ذیل هر ماده؛

– توضیح و تفصیل کامل قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
ـ- ارایه خلاصه مکاتب کیفری

– جمع آوری و ارائه ۲۰۰ ماده مهم از قوانین خاص.

 ازویژگی های کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری  می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– ارائه نکات مورد نیاز آزمون های حقوقی ذیل هر ماده

– ذکر دیدگاه مورد توجه طراحان آزمون ذیل مواد و پرهیز از نظرات متعدد

– ارائه آرای وحدت رویه، نظریات حقوقدانان و قوانین خاص مرتبط ذیل هر ماده

– توضیح مواد مرتبط قانون به صورت یکجا جهت فهم بهتر مطالب

– پر رنگ کردن کلمات مهم قانون

– به همراه قوانین خاص مورد نیاز آزمون های حقوقی

– جمع آوری و ارائه مواعد دادرسی و شرح وظایف مقامات از مواد قانونی در انتهای کتاب جهت سهولت در یادگیری.

 ازویژگی های خوب این دو کتاب  سوالات طبقه بندی شده جزای اختصاصی و عمومی و آیین دادرسی کیفری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– ارائه سؤالات چهارگزینه ای تألیفی و سنوات قبل آزمون های حقوقی بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید و قانون تعزیرات؛

– طبقه بندی سؤالات به نظم مواد قانونی؛

– ادغام سؤالات مشابه آزمون های حقوق در قالب یک سؤال

– ارائه پاسخنامه کاملاً تشریحی در پایان هر بخش؛

– ارائه پاسخ صحیح به همراه علت نادرستی سایر گزینه ها در موارد مورد نیاز؛

– رعایت استاندارد در طرح سؤالات چهارگزینه ای و پرهیز از طرح سؤالات اختلافی

– ذکر و درج متن مواد قانونی مرتبط با پرسش ها در قسمت پاسخ تشریحی

نظرات ارسال شده

فرم ارسال نظرات